SportLokaal Nederhorst b.v.
Reeweg 12-3
1394 JD Nederhorst den Berg
Oktober 2015

 

Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van Sportlokaal, gevestigd te Nederhorst den Berg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64223701. Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze worden gebruikt, met welke derden deze worden gedeeld en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Definities:
(a) persoon: elk natuurlijk persoon ongeacht lidmaatschap;
(b) lid: elk persoon met een lidmaatschap dat ingeschreven staat in het ledenportaal (zie 4.1.a).

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens in de volgende situaties:
(a) als een persoon zich inschrijft voor een wedstrijd en of evenement of activiteit;
(b) als een persoon onze website of facebookpagina bezoekt;
(c) als een persoon een lidmaatschap aanvraagt via onze website of papieren inschrijfformulier;
(d) als een persoon contact met ons opmeent per e-mail, telefoon of andere contactmogelijkheid;
(e) als een lid een mondeling of per een daarvoor bestemd formulier een wijziging doorgeeft.

1.2 Wij verwerken daarbij de volgende persoonsgegevens:
(a) naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, geslacht, IBAN;
(b) lidmaatschapsnummer en pasnummer;
(c) eventuele gezondheids meldingen die door het lid zelf zijn aangegeven.

1.3 Wij gebruiken (mogelijk) deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
(a) het effectueren van een lidmaatschap;
(b) het verwerken van doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap (zie 1.1.e);
(c) het versturen van e-mail berichten vanuit onze ledenadministratie;
(f) het contact opnemen met een lid;
(e) het optimaliseren van onze website en facebookpagina;
(f) het verbeteren van onze dienstverlening.

 

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

Er kan contact opgenomen worden met onze ledenadministratie via sportlokaal@ziggo.nl voor:
(a) aanvullende informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, wijziging, verwijdering of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door SportLokaal.

3. BESCHERMIN VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden. Wij zullen daarbij adequate maatregelen van onder andere technische en organisatorische aard treffen om uw gegevens te beschermen.

4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan de volgende derden:
(a) Epass Online: ons ledenadministratie pakket en ledenportaal;
(b) BG Accountants: ons accountantskantoor.

4.2 Het gebruik van foto’s, video’s en ander beeldmateriaal:
Wij kunnen beeldmateriaal waaronder foto’s en video’s van bezoekers, deelnemers en overige personen publiceren op onze website en facebookpagina. U kunt hiertegen, voor en na publicatie, uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen (zie 2.e).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht

6. WIJZIGEN PRIVACYVERKLARING
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen. 

 

SportLokaal Nederhorst B.V.                                                                                                           KvK 64223701
Reeweg 12-3                                                                                                                                       versie 2, feb 2019
1394 JD Nederhorst den Berg