SportLokaal Nederhorst b.v.
Reeweg 12-3
1394 JD Nederhorst den Berg
Oktober 2015

Artikel 4: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht
4.a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van SportLokaal is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en SportLokaal zullen worden beslecht door een bevoegd rechter.
4.b. Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van SportLokaal te accepteren.
4.c. SportLokaal is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Na wijziging zijn deze van toepassing voor zowel bestaande als nieuwe leden.

AV februari 2024